Ugodne cijene

Ugodne cijene prevoz pokojnika

Najugodnije cijene prevoza pokojnice-ka

Osnovna cijena

Cijena prevoza zasniva se na pređenim kilometrima, odnosno udaljenosti između mjesta sa kojeg je potrebno prevesti tijelo pokojnice-ka do mjesta u kojem će biti sahranjeno. Na tu kilometražu se doda i vrijeme/ pređeni kilometri dok se obavi priprema i prikupljanje dokumentacije.

Koji su vaš troškovi?

Formiranje cijene prevoza pokojnika iz Njemačke zavisi od nekoliko faktora i ne može se točno unaprijed ponuditi kao fixna Cijena. Ipak, možemo vam detaljno objasniti sve troškove koje ćete imati, a na praktičnom primjeru ćemo izračunati približnu cijenu prevoza pokojnika.

Okvirne cijene

Wien - Brčko
976.00
Stuttgart - Zagreb
1385.60
Frankurt - Beograd
2190.40

 

 

Cijena po pređenom kilometru se razlikuje od poduzeća do poduzeća. Cijene koje nose sa sobom najnižu cijenu tipa od 0,50€ po pređenom kilometru nisu pouzdane cijene!

Naravno, kad govorimo o cijenama dolaska iz ex-YU područja. Pogrebnik dodje iz ex-YU po pokojnika u Njemačku i doveze u mjesto gdje se Sahranjuje te pri tome improvizuje transport pokojnika!

Treba reći da pogrebna preduzeća iz ex-YU imaju generalno niže cjene usluga nego firme registrirane u EU - Austriji, Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Švicarska, što je i razumljivo.
Odraz cijena je značaj standardizovanog kvaliteta koji ne trpi improvizacije ni nerealne cijene. Mi vam predstavljamo pouzdanog i sigurnog partnera za prevoz pokojnika iz Njemačke.

Sve što radimo, radimo sa aspekta ozbiljnog i dugoročnog poslovanja